ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADE DA CORUÑA

    UNIVERSIDADE DA CORUÑA BORRADOR DE CONVOCATORIA. PROGRAMA C1 TEMARIO POSTO BASE ADMINISTRATIVO/A – 20 PRAZAS C1 TEMARIO POSTO BASE RELACIÓNS INTERNACIONAIS – 3 PRAZAS BLOQUE ÚNICO A Constitución española de 1978: Título preliminar; Título I: Dos dereitos e deberes fundamentais; Título III, Cap. II: Da elaboración das leis; e Título IV: Do Goberno […]

ADMINISTRATIVO C1 XUNTA DE GALICIA

CONVOCATORIA: PENDIENTE COMIENZO GRUPO: 19 octubre 2023 CLASES: Jueves, de 17 a 21 h.

GUARDACOSTAS

Titulación requerida: Bachiller o técnico.